Biologiya Fakültəsi

NƏŞRLƏR

 

  1. Ə. Səmədov, Ümumi Histologiya (dərs vəsaiti) Bakı, 2012, 365 səh.
  2. M.Ş.Babayev,M.M.Məcidov (dərs vəsaiti) Bakı, 2008,223 səh.
  3. R.Ə.Quliyev Genetika (dərslik) Bakı, 2007, 408 səh.
  4. M.Ş.Babayev Ümumi biolgiya (dərslik) Bakı, 2007, 253 səh.
  5. M.Ş.Babayev Genetikadan məsələlər (dərs vəsaiti) Bakı, 2006, 192 səh.
  6. M.Ş.Babayev,M.M.Məcidov (dərs vəsaiti) Bakı, 2006, 279 səh.
  7. M.Ş.Babayev Genetikadan praktikum (dərs vəsaiti) Bakı, 2006, 140 səh.
  8. E.M.Axundova Ekoloji genetika (dərs vəsaiti) Bakı, 2005, 264 səh.
  9. F. Əmirova, Sitologiya (dərslik) Bakı 2005.
  10. R.Ə.Quliyev, Genetika (dərslik) Bakı, 2002, 408 səh.

 

Bookmark and Share