Biologiya Fakültəsi

NƏŞRLƏR

Dərslik və dərs vəsaitləri:

 1. R.Ə.Quliyev, K.Ə.Əliyeva,  Genetika (dərslik). Bakı, 2002, 408 səh.
 2. E.M.Axundova Ekoloji genetika (dərs vəsaiti). Bakı, 2005, 264 səh.
 3. F. Əmirova. Sitologiya (dərslik). Bakı 2005.
 4. M.Ş.Babayev. Genetikadan məsələlər (dərs vəsaiti). Bakı, 2006, 192 səh.
 5. M.Ş.Babayev,M.M.Məcidov (dərs vəsaiti). Bakı, 2006, 279 səh.
 6. M.Ş.Babayev. Genetikadan praktikum (dərs vəsaiti). Bakı, 2006, 140 səh.
 7. M.Ş.Babayev. Ümumi biolgiya (dərslik). Bakı, 2007, 253 səh.
 8. M.Ş.Babayev, M.M.Məcidov. (dərs vəsaiti). Bakı, 2008,223 səh.
 9. R.Ə.Quliyev. Эволюционное учение. 2010.
 10. Ə. Səmədov. Ümumi Histologiya (dərs vəsaiti). Bakı, 2012, 365 səh.
 11. R.Ə.Quliyev, E.M.Axundova, M.Ş.Babayev. Təkamül təlimi. 2012
 12. Z.Q.Komaçkova. Гистология (dərs vəsaiti). 2013
 13. Z.Q.Komaçkova. Биология индивидуального развития. 2017
 14. N.T.Hüseynova Sitologiya (dərslik). Bakı, 2017.
 15. Ə.Ə.Səmədov, N.T.Hüseynova. Fərdi inkişafın biologiyası (dərslik). Bakı, 2017.
Bookmark and Share