Biologiya Fakültəsi

Nəşrlər

1. Bitki fiziologiyası (dərslk),
2. Stress şəraitində C3 və C4 tipli bitkilərin müdafiəedici reaksiyaları (monoqrafiya),
3. Böyük İxtisas Təcrübəsi (praktikum),
4. Bitki fiziologiyasınıdan praktikum

Bookmark and Share