Biologiya Fakültəsi

Nəşrlər

Dərslik və dərs vəsaitləri:

  • A.P.Orucəliyev, S.H.Hüseynov, V.B.Abdıyev. Riyazi üsulların biologiyada tətbiqi və informatika. BDU nəşriyyatı, 1997. 230 s.
  • N.A.Qasımov. Bitki fiziologiyası. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008. 483 s.
  • N.A.Qasımov, N.Ş.Əliyeva, S.M.Tahirli, S.M.Abduyeva-İsmayılova. Bitki anatomiyası. “CBS” nəşriyyatı, 2010
  • N.A.Qasımov, S.M.Abduyeva-İsmayılova.  Fotosintez. “CBS” nəşriyyatı, 2015.
Bookmark and Share