Biologiya Fakültəsi

NƏŞRLƏR.

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən yazılan kitab və dərs vəsaitləri:

 1. Ə.H.Əliyev, H.İ.Cəfərov, S.A. Məhərrəmov. «Həzmin fiziologiyası». Bakı. İrşad. 1996, 167 s.
 2. Ə.H.Əliyev, F.İ.Cəfərov, Ə.N.Fərəcov. Biologiya «İnsan» ÜTM IX sinifi üçün dərslik. Çaşıoğlu. Bakı. 2000, 2001, 2004, 240 s.
 3. Ə.H.Əliyev, «İnsan». Dərslik. Bakı, 2005-2006, 167 s.
 4. Ə.H.Əliyev, F.N. Jafarov, A.N.Farajev. Biologiya «İnsan» ÜTM IX sinifi üçün dərslik. Çaşıoğlu. Bakı. 2006, 157 s.
 5. Ə.H.Əliyev, Ş.A.Məhərrəmov, F.Ə.Əliyeva. «İnsan anatomiyası» fənnindən dərs vəsaiti. Bakı, 2007, 311 s.
 6. V.M.Mədətova. "İnsan anatomiyası", 2007, ixtisas redaktor (az.dilində).
 7. V.M.Mədətova. Zoologiya (dərslik 7 sinif), redaktor, 2007
 8. V.M.Mədətova. İnsan. IX sinfi (az.dilindən tərcümə).
 9. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. «İnsan və heyvan fiziologiyası» dərsliyi. Bakı, 2007, BDU-nun nəşriyyatında çap olunub, I hissə, 413 s.
 10. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyası. Bakı Döv­lət Universiteti nəşr., 2008. Dərslik, II hissə, 599 s.
 11. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. «İnsan və heyvan fiziologiyası»ndan prak­­tikum. BDU nəşr. Dərslik, 2008, 295 s.
 12. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova, İnsan və heyvan fiziologiyası (II hissə), «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 600 səh.
 13. Ə.H.Əliyev, A.Y.Baxşalıyev, Ş.A.Məhərrəmov, F.Ə.Əliyeva, Qidalanma və həzmin fiziologiyası, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009, 236 səh.
 14. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova, İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikumu (böyük), «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010, 418 səh.
 15. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova, İnsan və heyvan fiziologiyası (I hissə), «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2012, 413 səh.
 16. Ə.H.Əliyev, Ş.A.Məhərrəmov, F.Ə.Əliyeva, İnsan anatomiyası, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2013, 323 səh.
 17. Ə.H.Əliyev, R.R.Göyüşova, F.C.Zamanova, F.Ə.Əliyeva, Analizatorlar (sensor sitem) «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2015, 158 səh.
 18. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova, İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikumu (kiçik), «Ləman nəşriyyat poliqrafiya» MMC, 2016, 287 səh.
 19. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova, R.Y.Babayeva, S.Ş.İbrahimova, N.T.Məmmədova, Maddələr və enerji mübadiləsi, çapdadır.
Bookmark and Share