Biologiya Fakültəsi

NƏŞRLƏR.

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən yazılan kitab və dərs vəsaitləri:

1. Ə.H.Əliyev, H.İ.Cəfərov, S.A. Məhərrəmov. «Həzmin fiziologiyası». Bakı. İrşad. 1996, 167 s.

2. Ə.H.Əliyev, F.İ.Cəfərov, Ə.N.Fərəcov. Biologiya «İnsan» ÜTM IX sinifi üçün dərslik. Çaşıoğlu. Bakı. 2000, 2001, 2004, 240 s.

3. Ə.H.Əliyev, «İnsan». Dərslik. Bakı, 2005-2006, 167 s.

4. Ə.H.Əliyev, F.N. Jafarov, A.N.Farajev. Biologiya «İnsan» ÜTM IX sinifi üçün dərslik. Çaşıoğlu. Bakı. 2006, 157 s.

5. Ə.H.Əliyev, Ş.A.Məhərrəmov, F.Ə.Əliyeva. «İnsan anatomiyası» fənnindən dərs vəsaiti. Bakı, 2007, 311 s.

6. V.M.Mədətova. "İnsan anatomiyası", 2007, ixtisas redaktor (az.dilində).

7. V.M.Mədətova. Zoologiya (dərslik 7 sinif), redaktor, 2007

8. V.M.Mədətova. İnsan. IX sinfi (az.dilindən tərcümə).

9. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. «İnsan və heyvan fiziologiyası» dərsliyi. Bakı, 2007, BDU-nun nəşriyyatında çap olunub, I hissə, 413 s.

10. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyası. Bakı Döv­lət Universiteti nəşr., 2008. Dərslik, II hissə, 599 s.

11. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. «İnsan və heyvan fiziologiyası»ndan prak­­tikum. BDU nəşr. Dərslik, 2008, 295 s.

Bookmark and Share