Biologiya Fakültəsi

İNSAN VƏ HEYVAN FİZİOLOGİYASI KAFEDRASI

Kafedra müdiri: biologiya elmləri doktoru, prof.Əliyev Əli Həsən o. - İnsan və fiziologiyası sahəsində tanınmış alimdir.

Kafedranın tarixi: İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrası 1920-ci ildə yaradılmışdır. Kafedranın təşkilatçısı dünya şöhrətli fizik, Nobel mükafatı laureatı akad. Lev Landaunun anası prof. Lyubov Qarkavi-Landau olmuşdur. 1924-cü ildə kafedraya Pavel Rostovtsev rəhbərlik etmişdir. 1924-cü ildə Azərbaycan dilində fiziologiyadan mühazirələr oxumaq üçün kafedraya Azadbəy Əmirov və Kamal Qənbəroğlu dəvət edilmişdir. 1937-ci ildə isə istedadlı alim, bacarıqlı elm və təhsil təşkilatçısı akademik Abdulla İsmayıl oğlu Qarayev kafedrada fəaliyyətə başlamış və kafedraya rəhbərlik etmişdir.

Kafedraya rəhbərlik etdiyi 28 il ərzində akad. A.Qarayevin bilavasitə rəhbərliyi ilə 500-dən çox yüksəkixtisaslı fizioloqlar hazırlanmışdır. Onlardan Hüseyn Hüseynov, Şəhriyar Məhərrəmov, Lida Fərhadova, Qüdrət Qədirov, Hüseyn Həsənov, İsa Ömərov, Əli Əliyev, Yusif Həbibov, Məmməd Nəsibov, Adil Rüstəmov, Haqverdi Cəfərov, Tofiq Əmirov və başqaları müxtəlif illərdə kafedrada və «Biostimulyatorlar» elmi-tədqiqat laboratoriyasında elmi-pedaqoji fəaliyyətə cəlb olunmuşlar. 1966-1992-ci illərdə kafedraya tanınmış alim, bacarıqlı təşkilatçı, professor Tələt Qayıbov, 1992-1997-ci illərdə prof. Haqverdi Cəfərov rəhbərlik etmişlər. 1997-ci ildən kafedranın müdiri professor Əli Həsən oğlu Əliyevdir. Kafedrada epifiziologiya sahəsində fundamental tədqiqat işləri aparılmışdır ki, onun nəticəsində üç doktorluq və 20-yə qədər namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. Son 10 ildə prof. Əli Əliyevin rəhbərliyi və iştirakı ilə kafedranın əməkdaşları tərəfindən 450-dən çox elmi əsər, müxtəlif dərsliklər, dərs vəsaitləri, bakalavr, magistr, müəllim ixtisasları üçün proqramlar və metodik göstərişlər çap olunmuşdur, 2009 və 2013-cü illərdə 2 patent alınmışdır.

Kafedranın ABŞ, Kanada, İngiltərə, Avstraliya, Türkiyə, Rusiya, İran, Ukrayna, Gürcüstan, Venesuela kimi ölkələrin elmi-tədqiqat və təhsil müəssisələri ilə beynəlxalq əlaqələri mövcuddur.

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 1. Kafedra müdiri: Əməkdar müəllim, b.e.d., professor Əli Həsən oğlu Əliyev
 2. b.e.n., dos. Validə Mütalib qızı Mədətova
 3. b.e.n., dos. Fatma Əli qızı Əliyeva
 4. b.e.n., dos. Ruhəngiz Rövşən qızı Göyüşova
 5. b.e.n., dos. Fəridə Cəlil qızı Zamanova
 6. b.e.n., dos.əvəzi Ruhəngiz Yunus qızı Babayeva
 7. b.e.n., dos.əvəzi Sevinc Şükür qızı İbrahimova
 8. b.e.n., müəllim Sevinc İbrahimxəlil qızı Məmmədova
 9. b.e.n., müəllim Nəzakət Telman qızı Məmmədova
 10. b.ü.f.d., müəllim Pərvin Əsəd qızı Zülfüqarova


Kafedranın elmi mövzusu:
Bioritmlərin müxtəlif ekstremal şəraitlərdə epifiz-hipotalamus, sensor və visseral sistemlərin təşkili və tənzimlənməsində rolunun tədqiqi

Bakalavriatura səviyyəsindətədris olunan fənlər:

 • İnsan və heyvan fiziologiyası
 • İnsan anatomiyası
 • Yaş fiziologiyası
 • Mərkəzi sinir sisteminin anatomiya və fiziologiyası
 • Ali sinir fəaliyyəti və sensor sistemin fiziologiyası
 • Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası

Magistratura səviyyəsində tədris olunan fənlər:

 • İnsan
 • Elektrofiziologiya
 • Həzmin fiziologiyası
 • Endokrinologiya
 • Ekoloji fiziologiya
 • Maddələr mübadiləsi
 • ASF və sensor sistem
 • Qan dövranı
 • İxtisasın metodologiyası


Son üç ildə əsas nəşrlər:

Dərslik və dərs vəsaitləri:

 1. Ə.H.Əliyev, R.R.Göyüşova, F.C.Zamanova, F.Ə.Əliyeva, Analizatorlar (sensor sitem) «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2015, 158 səh.
 2. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova, İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikumu (kiçik), «Ləman nəşriyyat poliqrafiya» MMC, 2016, 287 səh.
 3. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova, R.Y.Babayeva, S.Ş.İbrahimova, N.T.Məmmədova, Maddələr və enerji mübadiləsi, çapdadır.
Bookmark and Share