Biologiya Fakültəsi

Ağavəli Şavəli oğlu İbrahimov

Biologiya emləri doktoru, professor

İş telefonu: +(99412)  539 10 91

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
12 dekabr 1938-cı ildə Azərbaycan respublikasi Saatlı rayonu Qaracalar kəndində anadan olub 1956-cı ildə Əlisoltanlı orta məktəbini bitiribdir 1965-cı ıldə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirib, həmin ildə ADU-nun aspirantı olmuşdur. 1968-cı ildən BDU-da çalışır. Ailəlidir. 3 övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1970 - “Pambiq bitkisinin kök ətrafı mikroflorasına bir sıra mikroelemenlərin təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • 1995 - “Zeytun bitkisinin mikobiotası” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını Moskva şəhərində Moskva Dövlət Universitetində müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1965 - Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinin mikrobiologiya kafedrasında aspirant
 • 1968 - laboratoriya müdiri və müəllim vəzifələrində çalışıb.
 • 1991-ci ildən 2011-ci ilə kimi biologiya fakütsənin dekanı vəzifəsində çalışmışdır.
 • Apardığı dərslər: Mikologiya (mühazirə), Alqologiya (mühazirə)
 • 230 məqalə, 1 monografiya, 7 dərslik müəllifidir
 • 10-dan artıq elmlər namizədi yetişdirib. - Dünyada ilk dəfə zeytunun mikobiotasını öyrənib.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • ibtidai bitkilər və Mikologiya

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006, Bakı, Azərbaycan, «Biologiyada elmi nailiyyətlər » mövzusunda elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət prolemləri» mövzusunda elmi-nəzəri konf­rans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan, «Tətbiqi biologiyanın problemləri » mövzusunda elmi konfrans
 • 2007, Odessa, “Biodiversity. Ekology. Adaptation. Evolution.” Materials of III International Young scientists conference
 • 2008, Bakı, Azərbaycan, « Biologiyada müasir problemlər » mövzusunda elmi konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2003, Armud bitksinin mikobiotası, BDU-nun xəbərləri, N3.
 • 2003, Микобиота некоторых плодовых растений западной части Большого Кавказа, Moskva pedagoji universitetinin xəsərləri, Təbiət elmləri seriyası, Moskva
 • Прикорневая и корневая микобиота хлопчатника, Moskva pedagoji universitetinin xəsərləri, Təbiət elmləri seriyası, Moskva
 • 2004, Болезни персиковых растений в Азербайджане, Журнал Микология и фитопатология, Санкт-Петербург, Т.38.
 • 2004, Botanika fənni üzrə program
 • 2004, Болезни персиковых растений в Азербайджане, Журнал Микология и фитопатология, Санкт-Петербург, Т.38.
 • 2004, Abşeron florasının nadir və rast gəlinən növləri göbələk xəstəlikləri, АМЕА Botanika institutu XXI cild, Bakı
 • 2004, Aran Qarabağın Sultanbud meşəsinin mikobiotası, BDU-nun xəbərləri, №1-2
 • 2004, Azərbaycan florasının bəzi nadir bitkiləru və məhv olma səbəbləri АМЕА xəbərləri №1-2, 2004
 • 2005, Qoz bitkisinin külləmə xəstəliyi, BDU «Biologiyada elmi nailiyyətlər » mövzusunda elmi konfrans
 • 2005, Zeytun bitkisinin paz xəstəliyi BDU «Biologiyada elmi nailiyyətlər » mövzusunda elmi konfrans
 • 2006, Azərbaycanda əncirin külləmə xəstəliyi, BDU-nun xəbərləri, N2, səh.50-53
 • 2006, Abşeronda yayılmış iydə bitkisinin mikobiotasının patogen nümayəndələri BDU-nun xəbərləri, N4, səh. 94-95
 • 2007, Əncir bitkisinin xəstəliyi АМЕА, Mikrobiologiya institutu, səh.62-64
 • 2007, Altıağac meşələrində palıd bitkisinin xəstəliyi АМЕА, Mikrobiologiya institutu, səh.94-95
 • 2008, The ability of Trichoderma harzianum isolates in controlling rapeseed Sclerotinia Rot in Comparison with the effects of Bacillus subtilis and benomyl fungicide, Res.J. of Biol.Sc., 3(8), p.856-859

KİTABLAR

 1. Biotexnologiyanın əsasları, Bakı, 1994
 2. Biotexnoloji, Ankara, 1995
 3. İbtidai bitkilər, Bakı Dövlət Universiteti, 1993
 4. Botanika, Bakı, 2004
 5. «Общая биология» 10 класса, Баку, 2005 (перевод)
 6. «Общая биология» 11 класса, Баку, 2005 (перевод)
 7. Mikologiya – Bakı Dövlət Universiteti, 2008
Bookmark and Share