Biologiya Fakültəsi

prof. Hacıyev Rauf Vahid oğlu

Biologiya elmləri doktoru
Onurğalılar zoologiyası kafedrasının professoru,
İş telefonu: (+99412) 566 76 75

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1958-ci ildə anadan olmuş, azərbaycanlı, ailəli, YAP üzvü

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indi BDU) Biologiya fakültəsinə daxil olub
 • 1980-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indi BDU) Biologiya fakültəsini bitirmişdir
 • 1989 cu ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 1993-cü ildən BDU-nun dosentidir.
 • 1999-cu ildə ikinci ixtisasa yiyələnmək üçün BDU-nun Hüquqşünaslıq fakültəsinə daxil olmuş
 • 2003-cü ildə isə həmin fakültəni „Fərqlənmə diplomu“ ilə bitirmişdir.
 • 17 iyun 2005-ci ildə biologiya elmlər doktoru elmi adını almışdir.
 • 2008-ci il oktyabr ayından professor elmi adı almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1980-cı ildə həmin fakültəni bitirmişdir və təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır
 • 1981-ci ildə ADU-nun Onurğalılar zoologiyası kafedrasına baş laborant vəzifəsinə keçirilmişdir.
 • 1982-ci ildə müsabiqə yolu ilə həmin kafedranın assistenti,
 • 1988-ci ildə isə baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir.
 • 1989 cu ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 1993-cü ildən BDU-nun dosentidir.
 • 61 elmi əsərin, o cümlədən 2 dərslik, 2 monoqrafiya və 1 metodik göstərişin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Balıqların artırılması və mühafizəsi, Xəzər dənizinin faunasının öyrənilməsı və eksosistem və bioresurslarının müasir dinamiki halı

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Sturgeons of the Caspian Sea: Status of populations and ways of their recovery Biodiversity protection Proceedings of the Azerbaican National MAB Committee Azerbaican National commission for UNESCO. Volume 1, Baku, 2002, p. 58-65
 • Возможные пути использования биологических групп осетра Куринско-Каспийского региона в рыбоводстве и их эколого-физиологические особенности Доклады НАН Азербайджана том LIX. Bakı, Elm,2003, s.255-261
 • Состояние запасов Куринской популяции шипа и возможные пути их восстановления. Материалы Международной конференции, посвященной 90-летнему юбилею Азерб. НИРХ "Современные проблемы биологических ресурсов Каспийского моря" (15-17 сентября 2003) Баку, 2003, с. 357-360
 • Материалы по искусственному воспроизводству рыб в Азербайджане
 • Материалы Международной конференции, посвященной 90-летнему юбилею Азерб. НИРХ "Современные проблемы биологических ресурсов Каспийского моря" (15-17 сентября 2003) Баку, 2003, с. 162-164
 • Осетровые и лососевые Куринско-Каспийского региона их биологические группы и эколого-физиологические особенности Монография, Баку, 2005, 249 с.
 • Прижизненный способ получения икры от производителей осетровых и формирование их ремонтно-маточного стада в условиях Хыллинского ОРЗ Азербайджанской Республики Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития. Астрахань, 2006. С. 97-100
 • Mатериалы к методике оценки численности и запасов, осетровых Каспия Современное состояние и пути совершенствования научных исследований в Каспийском бассейне. Астрахань, 2006. С. 112-116
Bookmark and Share