Biologiya Fakültəsi

RəhbərlikAkif Quliyev

DEKAN 
Biologiya elmləri doktoru, professor,
əməkdar elm xadimi

(+99412) 537 24 43; 539 10 91
biochemistry72@gmail.com
akifquliyev9@gmail.com
Səbinə Ömərova

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Dekan müavini

(+99412) 539 08 81
sabinaomarova1@gmail.com
Vilayət Abdiyev

Biologiya elmləri namizədi, dosent.
Qiyabi və magistratura təhsili üzrə dekan müavini

+(99412) 539 06 13Musa Cabbarov

Biologiya elmləri namizədi, dosent.
dekan müavini
+(99412) 539 04 41; +(99412) 539 10 91
musa_telman@mail.ru
 

Bookmark and Share