Biologiya Fakültəsi

TƏDRIS PROQRAMLARI

1. A.H.Aliyev, R.L.Khalilov, N.K.Neymanzade, U.T.Mikayilova, F.A.Aliyeva The role of change of the brain functional state in regulation of certain metabol processes. Advice program brain metabolic process NATO accepted for publication. 2001

2. Ə.H.Əliyev . VI-XI sinifləri üçün biologiya proqramı. Bakı. 2002

3. Ə.H.Əliyev. Biologiya fənni üzrə Təhsil standartlar. Bakı. 2004

4. Ə.H.Əliyev. «İnsan və heyvan fiziologiyası», «Mərkəz sinir sistemi» və «İnsan antomiyası» fənnləri üzrə bakalavr hazırlığı üçün proqramlar toplusu TE-050000- Biologiya istiqaməti üzrə. Bakı. 2006

5. Audio-video-vizion-disk. ÜTM-nin IX-sinif. Biologiya «İnsan». Bakı, Çahıoğlu. 2007

6. Ə.H.Əliyev, V.M.Mədətova. «İnsan və heyvan fiziologiyası» Magistr hazır­lığı üçün ixtisasında tədris olunan ixtisas fənlərinin proq­ramı (12 ixtisas üzrə). Bakı, BDU-nun nəşriy­yatı, 2007, 60 s.

7. Ə.H.Əliyev, V.M.Mədətova, Ş.Ə.Məhərrəmov, S.Ş İbrahimova. «İnsan və heyvan fiziologiyası» Magistr hazır­lığı üçün ixtisasında tədris olunan ixtisas fənlərinin proq­ramı. Bakı, BDU-nun nəşriy­yatı, 2007, 62 s. (rus dilində).

8. Ə.H.Əliyev, V.M.Mədətova, Ş.Ə.Məhərrəmov, S.Ş İbrahimova. «İnsan və heyvan fiziologiyası». Bakalavr hazır­lığı üçün ixtisasında tədris olunan ixtisas fənlərinin proq­ramı. Bakı, BDU-nun nəşriy­yatı, 2007, 62 s. TE-050000- Biologiya istiqaməti üzrə. Bakı. 2008, 44 s. (rus dilində).

9. V.M.Mədətova. Bakalavr hazırlığı üçün insan və heyvanların fiziologiyası intizam­larında proqramlar. Azerb. dil. tərcümə. Bakı, 2008

10. V.M.Mədətova. Magistrlar üçün insan fiziologiyalarında və heyvanlarda ixtisaslaşan ma­gistr­ları üçün intizamların proqramları. Tərcümə V.M.Mədətova. Bakı, 2008.

Bookmark and Share