Biologiya Fakültəsi

TƏDRİS PROQRAMI

Bakalavr və magistr təhsil pilləsində tədris olunan fənnlər (Onurğasızlar zoologiyası, Ümumi hidrobiologiya, Entomologiya, Ümumi parazitologiya, Yerli fauna, Hidrobiologiya, İxtisasdan seçilmiş fəsillər, Müqayisəli anatomiya, Akarologiya, Çöl-tədris təcrübəsi, Torpaq zoologiyası, Zoologiyanın tarixi və metodologiyası, Zoologiyanın müasir problemləri, Entomologiyanın tarixi və metodologiyası, entomologiyanın müasir problemləri, Həşəratın fiziologiyası, Həşəratın ekologiyası, Böyük ixtisas təcrübəsi ) üzrə 2006-2008-ci ildə qriflə çap olunmuş proqramlar vardır.

Bookmark and Share