Biologiya Fakültəsi

TƏDRİS PROQRAMI

Bakalavr təhsil pilləsində «Mikrobiologiya», «Sənaye mikrobiologiyası», «Biotexnologiya» fənnləri üzrə mühazirə, laboratoriya, məşğələ və seminar dərsləri aparılır.

Bakalavr pilləsi üçün tədris edilən fənlər:

 • Mikrobiologiya
 • Sənaye mikrobiologiyası
 • Mikroorqanizmlərin biokimyası
 • Tibbi mikrobiologiya
 • Virusologiya
 • Mikroorqanizmlərin ekologiyası
 • Torpag mikrobiologiyası
 • Qida məhsullarının mikrobiologiyası
 • Antibiotiklərin mikrobioloji sintezi və istehsalı

Magistr pilləsi üçün tədris edilən fənlər:

 • Mikroorqanizmlərin fiziologiyası
 • Mikroorqanizmlərin metabolizmi
 • Su mikrobiologiyası
 • Aktinomisetlərin biologiyası
 • Maya göbələklərinin biologiyası
 • Mikroorqanizmlərin genetikası
 • Tibbi mikrobiologiya
 • Virusologiya

Sənaye mikrobiologiyası ixtisasında təhsil alanlar üçün tədris edilən fənlər:

 • Sənaye mikrobiologiyasının əsasları
 • Mikroorqanizmlərin becərilmə metodları
 • Antibiotiklərin mikrobioloji sintezi və istehsalı
 • Üzvi maddələrin mikrobioloji sintezi
 • Mikroorqanizmlərin biokimyası
 • Mikroorqanizmlərin ekologiyası

Dərs prosesində tədris olunan fənnlər təsdiq edilmiş proqramları əsasında keçirilir.

 

 

Bookmark and Share