Biologiya Fakültəsi

TƏDRİS PROQRAMI

Biologiya istiqamətində Biologiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün Bitki hüceyrəsinin fiziologiyası, Bioenergetika, Bitkilərdə metabolizmin avtotənzimlənməsi, Canlı sistemlərdə metobolizmin termodinamikası və filogenezi, Su mübadiləsi, Bitkilərin mineral qidalanması, Böyük ixtisas təcrübəsi, Bitkilərin böyümə və inkişafının fiziolofənlərgiyası, Bitkilərin tənəffüsü, Bitkilərin ekstremal faktorlara davamlılığı tədris olunan fənlərin tədris proqramları tərtib olunub

Bookmark and Share