Biologiya Fakültəsi

Təhsil

Bakalavriatura pilləsində tədris olunan fənlər:

Bitkilərin morfologiyası, İbtidai bitkilərin sistematikası, Ali bitkilərin sistematikası, Mikologiya, Azərbaycan florası, Bitkilərin ekologiyası, Botanika, Akvakulturalar, Dərman əhəmiyyətli su bitkiləri, Su bitkiləri, Axar çay hövzələrinin su bitkiləri, Yosunların yetişdirilməsi

 

Magistratura pilləsində tədris olunan fənlər:

Botanika ixtisası

Bitki örtüyünün mühafizəsi, İxtisasın metodları, Bitkilərin coğrafiyası və yerli flora, Aqrofitosenologiya, Dekorativ gülçülük və bağçılıq, Mədəni bitkilərin mənşəyi, Geobotanika, Bitki varidatı

Mikologiya ixtisası

Ümumi mikologiya, İxtisasın metodları, Tətbiqi mikologiya və göbələklərin müasir təsnifatı, Texniki mikologiya, Fitopatologiya, Göbələklərin fiziologiyası və yırtıcı göbələklər, Qeyri-müəyyən göbələklər, Tərəvəz bitkilərinin xəstəlikləri

Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji monitorinq ixtisası

Ekologiyanın qlobal problemləri, İxtisasın metodları, Bitkilərin coğrafiyası və  yerli flora, Bitki örtüyünün mühafizəsi, Meşə ekosistemlərinin mühafizəsi və idarə edilməsi, Davamlı inkişaf, Geobotanika, Tətbiqi ekologiyanın əsasları, Bioindikasiya və ekoloji nəzarət

 

Bookmark and Share