Biologiya Fakültəsi

Təhsil


Təhsilin bakalavriyat pilləsində Bitki morfologiyası, İbtidai bitkilərin sistematikası, Ali bitkilərin sistematikası, Bitki ekologiyası, Botanikanın əsasları, Mikologiya, Botanika geobotanikanın əsasları ilə, Dərman bitkiləri.
Təhsilin magistratura pilləsində Yerli flora, Bitki coğrafiyası, Bitki örtüyünün mühafizəsi, Bitki varidatı, Aqrofitosenologiya, Geobotanika, Dekorativ gülçülük və bağçılıq, Mədəni bitkilər və onların əcdadları, Ətraf mühitin bioindikasiyası və idarə olunması, Ümumi mikologiya, Tətbiqi mikologiya, Texniki mikologiya, Yırtıcı göbələklər, Fitopatologiya, Qeyri-müəyyən göbələklər, Göbələklərin fiziologiyası, Tərəvəz bitkilərinin xəstəlikləri, Göbələklərin müasir təsnifatı , Böyük İxtisas Təcrübəsi.

Bookmark and Share