Biologiya Fakültəsi

Təhsil

Bakalavr təhsil pilləsində - Bitki anatomiyası, Bitki fiziologiyası, Biometriya, Fotosintez fənləri tədris olunur Magistratura təhsil pilləsində- Bitki hüceyrəsinin fiziologiyası, Bioenergetika, Bitkilərdə metabolizmin avtotənzimlənməsi, Canlı sistemlərdə metobolizmin termodinamikası və filogenezi, Su mübadiləsi, Bitkilərin mineral qidalanması, Böyük ixtisas təcrübəsi, Bitkilərin böyümə və inkişafının fiziologiyası, Bitkilərin tənəffüsü, Bitkilərin ekstremal faktorlara davamlılığı

Bookmark and Share