Biologiya Fakültəsi

Təhsil

Bakalavriatura səviyyəsində tədris olunan fənlər:

 • Bitki anatomiyası
 • Biometriya
 • Bitki fiziologiyası
 • Fotosintez


Magistratura
səviyyəsindətədrisolunanfənlər:

 • Bitki hüceyrələrinin fiziologiyası
 • Bitkilərdə avtotənzimlənmə
 • Bioenergetikanın əsasları
 • Bitkilərdə mineral qidalanma və su mübadiləsi
 • Bitkilərin tənəffüsü
 • Bİtkilərdə böyümə, inkişaf və davamlılığın fiziologiyası
 • Canlı sistemlərin metabolizmi, filogenezi və termodinamikası
 • İxtisasın metodları
Bookmark and Share