Biologiya Fakültəsi

TƏHSİL

Bakalavr təhsil pilləsində Onurğasızlar zoologiyası, Azərbaycan faunası, Ümumi hidrobiologiya və Entomologiya fənnləri, magistr təhsil pilləsində isə Biologiyanın müasir problemləri, Biologiyanın tarixi və metodologiyası, Zoologiyadan seçilmiş fəsillər, Protozoologiya, Hidrobiologiya, Zoocoğrafiya, Böyük ixtisas təcrübəsi, Ümumi parazitologiya, Həşəratın ekologiyası, Kənd təsərrüfatı entomologiyası, Akarologiya, Torpaq zoologiyası, Yerli fauna, Müqayisəli anatomiya, Onurğasız heyvanların qorunması, Həşəratın fiziologiyası, Biometod, Həşəratın sistematikası ixtisas kursları tədris olunur.

Bookmark and Share