Biologiya Fakültəsi

TƏHSİL

Kafedrada “Biokimya” və “Biologiya” istiqamətləri üzrə bakalavr və magistr hazırlığı aparılır. Kafedranın professor-müəllim heyəti bakalavr pilləsində “Biologiya” istiqaməti üzrə Biokimya, Biotexnologiya, İmmunologiya və Enzimologiya fənlərindən dərslər aparılır. “Biokimya” istiqaməti üzrə isə qeyd olunan fənlərdən savayı Statik biokimya, Dinamik biokimya, Qida Məsullarının Saxlanılması Biokimyası, Molekulyar biologiya, Hematologiya, Hormonların biokimyası, Vitaminologiya, Böyük İxtisas Təcrübəsi, Farmakologiya və digər fənnlər üzrə mühazirə, laboratoriya və seminar dərsləri aparılır. Magistrantlar üçün isə Fərdi enzimologiya, Bioenergetika, Zülalların kimyası, Maddələr mübadiləsinin biokimyası, Karbohidrat mübadiləsinin biokimyası, Gün mühəndisliyi, Vitaminlərin biokimyası, Endokrinologiya, Böyük İxtisas Təcrübəsi, İxtisasın müasir problemləri və tarixi və digər fənnlərdən dərslər aparılır.

Bookmark and Share