Biologiya Fakültəsi

TƏHSİL

Bakalavriatura səviyyəsində tədris olunan fənlər:

 • Biokimya
 • İmmunologiya
 • Biotexnologiya
 • Enzimologiya
 • Gen mühəndisliyi
 • Funksional biokimya
 • Molekulyar biologiya

Magistratura səviyyəsində tədris olunan fənlər:

Ixtisaslaşma – Biotexnologiya Ixtisaslaşma – Biokimya
 1. Biotexnologiya və biomüxtəliflik
 2. Toxuma kulturası
 3. Gen və zülal mühəndisliyi
 4. Hüceyrə mühəndisliyi
 5. Sənaye biotexnologiyası
 6. Bitki və heyvan biotexnologiyası
 7. Mikroorqanizmlərin biotexnologiyası
 8. İxtisasın metodları
 1. Vitaminlərin biokimyası
 2. Endokrinologiya
 3. Heyvanların biokimyası
 4. Fərdi fermentologiya
 5. Bioenergetika
 6. Zülalların biokimyası
 7. İxtisasın metodları
Bookmark and Share