Biologiya Fakültəsi

TƏHSİL

Kafedranın müəllimləri tərəfindən biologiya fakultəsində bakalavr təhsil pilləsində «Mikrobiologiya», «Sənaye mikrobiologiyası», «Biotexnologiya».
«Mikrobiologiya» ixtisası üzrə təhsilin magistratura pilləsində kafedranın müəllimləri tərəfindən «İxtisasın müasir problemləri və tarixi», «Mikroorqanizmlərin metabolizmi», «Su mikrobiologiyası», «Termotolerant mikroorqanizmlərin fiziologiyası», «Aktinomisetlərin biologiyası», «Maya göbələklərinin fiziologiyası», «Mikroorqanizmlərin genetikası», «Torpağın bioloji aktivliyi», «Tibbi mikrobiologiya», «Virusologiya» fənnləri üzrə mühazirə, laboratoriya, məşğələ və seminar dərsləri aparılır.

 

Bookmark and Share