Biologiya Fakültəsi

TƏHSİL

Bakalavriatura səviyyəsində tədris olunan fənlər:

 • Genetika
 • Genetika və seleksiya
 • Təkamül təlimi
 • Sitologiya
 • Histologiya
 • Fərdi inkaşafın biologiyası
 • Ekoloji genetika
 • Biologiyanın tədrisi metodikası
 • Ümumi təhsil kurrikulumunun əsasları

Magistratura səviyyəsində tədris olunan fənlər:

Genetika ixtisaslaşması üzrə:

 • Molekulyar genetika
 • Təkamülün genetikası
 • İmmunitetin genetikası
 • Tibbi genetika
 • Somatik hüceyrələrin genetikası
 • Tətbiqi mutagenez
 • Bitkilərin genetikası
 • Bitkilərin seleksiyası
 • Böyük ixtisas təcrübəsi
 • Ontogenezin genetikası
 • Canlı orqanizmlərin genetikası
 • Biologiyanın müasir problemləri
 • Biologiyanın tarixi və inkişafı
 • İxtisas metodları

Bitkilərin genetikası və seleksiyası ixtisaslaşması üzrə:

 • Pambıq və texniki bitkilərin seleksiyası
 • Taxıl bitkilərinin seleksiyası
 • Subtropik bitkilərin seleksiyası
 • Meyvə və giləmeyvə bitkilərin seleksiyası
 • Tərəvəz və bostan bitkilərinin seleksiyası
Bookmark and Share