Biologiya Fakültəsi

TƏHSİL


Bakalavriatura səviyyəsində tədris edilən fənlər
 • Genetika
 • Genetika və seleksiya
 • Təkamül təlimi
 • Sitologiya
 • Histologiya
 • Fərdi inkaşafın biologiyası
 • Ekoloji genetika
 • Biologiyanın tədrisi metodikası
 • Ümumi təhsil kurrikulumunun əsasları

 

Magistratura səviyyəsində tədris edilən fənnlər

Genetika ixtisası üzrə

 • Molekulyar genetika
 • Təkamülün genetikası
 • İmmunitetin genetikası
 • Tibbi genetika
 • Somatik hüceyrələrin genetikası
 • Tətbiqi mutagenez
 • Bitkilərin genetikası
 • Bitkilərin seleksiyası
 • Böyük ixtisas təcrübəsi
 • Ontogenezin genetikası
 • Canlı orqanizmlərin genetikası
 • Biologiyanın müasir problemləri
 • Biologiyanın tarixi və inkişafı
 • İxtisas metodları


Bitkilərin genetikası və seleksiyası ixtisaslaşması üzrə

 • Pambıq və texniki bitkilərin seleksiyası
 • Taxıl bitkilərinin seleksiyası
 • Subtropik bitkilərin seleksiyası
 • Meyvə və giləmeyvə bitkilərin seleksiyası
 • Tərəvəz və bostan bitkilərinin seleksiyası

 

Bookmark and Share