Biologiya Fakültəsi

TƏHSİL

Bakalavr pilləsi

 • Genetika və Seleksiya
 • Təkamül təlimi
 • Sitologiya
 • Histologiya
 • Fərdi inkaşafın biologiyası
 • Ekoloji genetika
 • Biologiyanın tədrisi metodikası

 

Magistratura pilləsi

 • Molekulyar genetika
 • Təkamülün genetikası
 • İmmunitetin genetikası
 • Tibbi genetika
 • Somatik hüceyrələrin genetikası
 • Tətbiqi mutagenez
 • Bitkilərin genetikası
 • Bitkilərin seleksiyası
 • Böyük ixtisas təcrübəsi
 • Ontogenezin genetikası

 

Bookmark and Share