Biologiya Fakültəsi

VI Beynəlxalq Elmi Konfrans

Azərbaycan xalqının böyük oğlu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cüi ildönümünə həsr olunmuş Gənc Alimlərin və Tədqiqatçıların

“Müasir Biologiyanın İnnovasiya Problemləri”

mövzusunda


VI Belnəlxalq Elmi Konfransın Materialları (26-27 aprel)

Bookmark and Share