Biologiya Fakültəsi

Zoologiya və fiziologiya kafedrası

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 1. kafedra müdiri vəzifəsini icra edən: daxili əvəz.b.e.n., dos.Mədətova Validə Mütəllibovna
 2. b.e.d.,prof.Nəcəfov Canbaxış Əli
 3. b.e.d.,prof.Quliyeva Hökümə Fərman
 4. b.e.n.,dos.Hümbətov Əsgər Musa
 5. b.e.n.,dos.Muradova Elmira Əjdər
 6. b.e.n.,dos.Qarabəyli Oqtay Zaman
 7. b.e.n.,dos.Əliyev Saleh İltizam
 8. b.e.n.,dos.Süleymanova İradə Əli (daxili əvəzçiliklə 0,5 ştat)
 9. b.e.n.,müəllim.Əliyeva Məhluqə Qəhəd (0,5 şt)
 10. b.e.n.,baş müəllim Əbdürrəhmanova Rəna Yusif
 11. b.e.n.,dos.Tağıyev Əbülfəz Nağı
 12. b.e.n.,dos.Məmmədov Anar Tofiq
 13. b.e.n.,dos.Musayev Aftandil Musa (0,5 şt)
 14. b.e.n.,dos.Hümbətova Sevinc Eldar
 15. b.e.n.,dos.Məmmədov Çingiz Ağamusa
 16. b.e.n.,müəllim Səfərova İlhamə Müdafiə (0,5 şt)
 17. b.ü.f.d.,müəllim Cəfərova Şəfiqə Məhərrəm (0,5 şt)
 18. b.e.n.,dos.əvəzi  İbrahimova Sevinc Şükür
 19. b.e.n.,dos.əvəzi Babayeva Ruhəngiz Yunus
 20. b.e.n.,dos.Zamanova Fəridəxanım Cəlil
 21. b.e.n.,müəl.Məmmədova Sevinc İbrahimxəlil (0,5 şt)
 22. b.e.n., Məmmədova Nəzakət Telman
 23. b.e.n.,lab.müdiri Əliyeva Məhluqə Qəhəd (0,5 şt)
 24. b.ü.f.d..,müəllim Zülfüqarova Pərvin Əsəd (0,5şt)
 25. böyük lab.Mənsimova İlahə Faiz
 26. lab.Həsənova İradə Niyazi
 27. lab.müdiri Firudinbəyov Yusif İsmayıloviç
 28. lab.müdiri Rəhimova Fəridə Kazım (0,5 şt)
 29. böyük lab.Hüseynov Elvin Vidadi
 30. lab.müdiri Şıxəliyeva Rahibə Rasim
 31. böyük lab.Əliyeva Sima Murad
 32. b.ü.f.d.,böyük lab.Bədəlova Samirə Vaqif
 33. böyük lab.Əsgərova Səbinə Əli-İsa
 34. Vivarium müdiri b.e.n.Mədətov Ramiz İdrisKafedrada tədris olunan fənnlər
Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

 1. Onurğasızlar zoologiyası
 2. Hidrobiologiya
 3. Heyvan ekologiyası
 4. Entomologiya
 5. Onurğalılar zoologiyası
 6. İxtiologiya
 7. Akvakulturalar
 8. Balıqçılıq
 9. Balıqların yemləndirilməsi
 10. Vətəgə əhəmiyyətli balıqlar
 11. İxtiopatologiya
 12. Sanitarhidrobiologiya
 13. Vətəgə əhəmiyyətli  onurğasızlar
 14. Hidrobiontların qorunması və istifadə olunması
 15. Su onurğasızlaının akvakulturası
 16. İnsan anatomiyası
 17. İnsan və heyvan fiziologiyası
 18. Yaş fiziologiyası
 19. Planktonologiya
 20. Akvakulturada monitorinq və tədqiqat metodikası
 21. Etologiya
 22. Parazitologiya
 23. Gerontologiya
 24. Neyrobiologiya
 25. Biomüxtəliflik


Magistratura səviyyəsi üzrə:

 1. Azərbaycanda onurğalı faunasının qorunmasının vəziyyəti
 2. Azərbaycan balıqları
 3. Amfibi və reptililərin təsnifatı və biologiyası
 4. Davranışın idarə olunması
 5. Quşların və məməlilərin təsnifatı və biologiyası
 6. Müqayisəli anatomiya
 7. Onurğalıların mənşəyi və təkamülü
 8. İxtisasın metodları
 9. Zoologiyadanseçilmiş fəsillər
 10. Protozoologiya
 11. Protozoologiya
 12. Zoocoğrafiya
 13. Torpaqzoologiyası
 14. Onurğasızlar faunasının qorunması
 15. Qapalı su təchizatı sistemlərində hidrobiontların yetişdirilməsi
 16. Su bioresurslarının idarə olunmasının əsasları
 17. Akvakulturanın inkişafının müasir problemləri və perspektivləri
 18. Hidrobiontların ekoloji fiziologiyası
 19. Hidrobiontların ekologiyası
 20. Balıqların yemləndirilməsinin müasir metodları
 21. Azərbaycanın balıqçılıq təsərrüfatı
 22. Balıqların embriologiyası və fiziologiyası
 23. Balıqların davranışı və miqrasiyası
 24. Balıqların akvakulturası
 25. Balıqların müqayisəli anatomiyası
 26. Balıqların zoocoğrafiyası
 27. Balıq populyasiyalarının dinamikası nəzəriyyəsi
 28. Su bioresurslarının mühafizəsi və idarə edilməsinin dövlət sistemi
 29. Balıqların genetikası və seleksiyası
 30. Həşəratlarınfiziologiyası
 31. Həşəratlarınsistematikası
 32. Həşəratların ekologiyası
 33. Akarologiya
 34. Tibbi entomologiya
 35. Meşə entomologiyası
 36. İnsan
 37. Elektrofiziologiya
 38. Həzmin fiziologiyası
 39. Endokrinologiya
 40. Ekologiya və əməyin fiziologiyası
 41. Maddələr mübadiləsi
 42. Ali sinir fəaliyyəti və sensor sistem
 43. Qan dövranı

 

Bookmark and Share