Biologiya Fakültəsi

ZOOLOGİYA KAFEDRASI

Kafedra müdiri: Biologiya elmləri doktoru, professor Canbaxış Əli oğlu Nəcəfov

Professor-müəllim heyəti:

 1. b.e.d., prof. Hacıyev R.V.
 2. b.e.d., prof. Quliyeva H.F.
 3. b.e.n., dos. Hümbətov Ə.M.
 4. b.e.n., dos. Məmmədov Ç.A.
 5. b.e.n., dos. Muradova E.Ə.
 6. b.e.n., dos. Musayev A.M.
 7. b.e.n., dos. Qarabəyli O.Z.
 8. b.e.n., baş müəllim Əbdürrəhmanova R.Y.
 9. b.e.n., baş müəllim Əliyev S.İ.
 10. b.e.n., müəllim Hümbətova S.E.
 11. b.e.n., müəllim Məmmədov A.T.
 12. b.e.n., müəllim Məmmədova A.Q.
 13. b.e.n., müəllim Tağıyev Ə.N.
 14. müəllim Nəsrullayeva Ş.Ə.


Elmi istiqamət:
--------------------

Tədris olunan əsas fənnlər:
--------------------

Son 3 ildə əsas nəşrlər:
--------------------

Bookmark and Share