Biologiya Fakültəsi

Çap olunmuş kitablar

25/02/2010

Yanvar-ferval aylarında Biologiya fakültəsinin əməkdaşları aşağıdakı dərslikləri çap etdiriblər

1. Prof. A.Quliyev, S.Ömərova. “Enzimologiya”. Bu sahədə respublikada ilk dərslik.

2. Prof. F.Ağamalıyev, b.e.n. İ.Süleymanova, b.e.n. A.Əliyev. b.e.n. A.Məmmədova. “Hidrobiologiya”. Bu sahədə respublikada ilk dərslik.

3. Prof. Q.Mustafayev, b.e.d. N.Sadıqova, b.e.n. Ə.Tağıyev “Onurğalıların zoologiyası”. Dərslik.

4. Prof. E.Qurbanov. “Dərman bitkiləri”. Dərslik.

5. Prof. R.Quliyev, prof.M.Babayev, prof.E.Axundova “Təkamül təlimi”.Dərslik.

6. Dos.Ə.Səmədov, dos.N.Hüseynova “Fərdi inkişafın biologiyası”. Dərslik.

Bookmark and Share