Biologiya Fakültəsi

Biologiya fakültəsinin tələbələri ücün bakteriologiya və molekulyar biologiya sahəsində təlimlər keçdi

12/10/2011

Bakı Dövlət Universiteti və Amerika Səfirliyinin təhlükələrin azadılması Departamenti arasında imzalanmış memoranduma əsasən BDU-nin biologiya fakültəsinin beş tələbəsi ücün Azərbaycanda müntəzəm təlimlər təşkil olunmuşdur. Təlimlər üç ay davam olunmuş, bakteriologiya və molekulyar biologiyaya həsr olunmuşlar. Mühazirələrdən əlavə anti-taun stansiyalarında praktiki məşğələlər keçirilmişdir.  Əsas diqqət kulturaların köcürülməsinə, mikroorqanizmlərin biokimyəvi üsullarla təsnifatına, qidalı mühitlərin hazırlanmasına  və s. diqqət yetirilmişdir. Eyni zamanda tələbələr ELISA (ELISA) və PCR (PCR) kimi üsulları ətraflı tədqiq etmişlər.
Bu təlimlər tələbələrə bir  çox diaqnostik və təcrübi obyektlərdə istifadə olunan metodlarla tanış olmağa və təcrübə əldə etməyə imkan verirlər.
Təhlükələrin azadılması departamentinin direktoru biologiya fakültəsinə mikrobiologiya, biokimya və molekulyar biologiya üzrə dəyərli kitablar hədiyyə etmişdir. Bu cür təlimlərin gələcəkdə də aparılması nəzərdə tutulur.

Bookmark and Share