Biologiya Fakültəsi

Biologiya fakültəsinin tələbələri fənnyönümlü təcrübədə

06/06/2022

Əsası 1967-ci ildə qoyulmuş Mehdiabad Üzüm Emalı müəssisəsi 2013-cü ildən “Abşeron Şərab” ASC kimi yenidən fəaliyyətə başlamışdır. Biologiya fakültəsinin "Biotexnologiya" ixtisası üzrə II  kurs tələbələri “Abşeron-Şərab” ASC  Mehdiabad Üzüm Emalı müəssisəsində nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək üçün 1günlük istehsalat təcrübəsi keçmişlər. Təcrübə zamanı  tələbələr  müəssisədə  Amerika və Avropanın ən qabaqcıl şirkətləri tərəfindən istehsal edilmiş cihazlar, avadanlıqlar və onların işləmə mexanizmləri ilə tanış olmuşlar. Tələbələr  sərbəst şəkildə nümunələrin və sınaqların götürülməsini həyata keçirmişlər. Şirkətin texnoloqları tələbələrin gördükləri işlərin təqdimatında və müzakirə olunmasında dinləyici kimi iştirak etmişlər. Gün ərzində müşahidələr zamanı tələbələr  müxtəlif avadanlıqların iş prinsipini izləmiş və öyrənmişlər. Tələbələr həmçinin avadanlıqların  yüklənməsi və emal müəssisələrinə daşınması proseslərilə də tanış olmuşlar. Müəssisənin mütəxəssisləri tələbələri gündəlik texniki-təhlükəsizlik qaydaları və ekoloji monitorinqlərin aparılması ilə təlimatlandırmışlar. Təcrübənin yekunu olaraq tələbələr “Abşeron-Şərab” ASC-nin  fəaliyyəti ilə tam məlumatlandırılmışlar. Nəzəriyyədən təcrübəyə və   tədbiqə doğru yönələn bu növbəti təcrübə tələbələr tərəfindən effektiv məhsuldar bir tarix kimi qiymətləndirilib.
Bookmark and Share