Biologiya Fakültəsi

Biologiyada elmi nailiyyətlər mövzusunda Respublika elmi-konfransı

23/06/2009

2009-cu il may ayının 22-23-də Biologiya fakultəsində Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş  "Biologiyada elmi nailiyyətlər" mövzusunda  Respublika elmi-konfransı keçiriləcəkdir.

Konfrasda iştirak etmək üçün tezislər 2009-cu il aprel ayının 30-na kimi təşkilat komitəsinə təqdim olunmalıdır.

Təqdim olunacaq tezislər aşağıdakı tələbatlara uyğun tərtib olunmalıdır:

  • tezislər 2 nüsxə kompyüterdə A-4 formalı kağızda 14 şriftlə, 1,5 intervalda çap olunmalıdır; Rus dilində tezislər Times New Roman şrifti ilə, Azərbaycan dilində isə A7 Times Az Lat  şrift  ilə disketlə birlikdə təqdim olunmalıdır.
  • hər müəllifdən ikidən artıq tezis qəbul olunmayacaq;
  • tezislər azərbaycan və ya rus dillərində tərtib oluna bilər.

Bakı şəhəri - Bakı Dövlət Universiteti, biologiya fakültəsi

Otaq № 250, əlaqə telefonu 439-06-13.

Bookmark and Share