Biologiya Fakültəsi

ELAN

07/06/2022

16 iyun 2022-ci il, saat 11:00-da Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsində fəaliyyət göstərən FD 2.31 Dissertasiya Şurası nəzdində 2406.01 - “Biofizika” ixtisası üzrə Elmi seminarda Bakı Dövlət Universitetinin Biofizika və biokimya kafedrasının sabiq dissertantı AYNURƏ RAFİQ qızı CƏLİLOVANIN həmin ixtisas üzrə biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “AŞAĞI TEMPERATUR STRESİ ŞƏRAİTİNDƏ _DUNALIELLA SALINA IPPAS D-294_ HÜCEYRƏLƏRİNDƏ ANTİOKSİDLƏŞDİRİCİ SİSTEMİN TƏDQİQİ” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir. Elmi rəhbər: f.-r. e. d., prof. Rövşən İbrahimxəlil oğlu Xəlilov və b.e.n., dos. Qafar İslam oğlu Əli-zadə Müdafiənin keçiriləcəyi yer: BDU, əsas bina, 3-cü mərtəbə, 351-ci auditoriya. Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

Bookmark and Share