Biologiya Fakültəsi

ELAN

07/05/2021

17 may 2021-ci il tarixində saat 11:00-da BDU-nun Biologiya fakültəsinin “Botanika və bitki fiziologiyası” kafedrasında Microsoft Teams platforması üzərindən onlayn seminar keçiriləcək.

Mövzu: “Abşeron yarımadasında becərilən üzüm bitkisinin bəzi sort nümunələrinin mikobiotası”

Məruzəçi: “Mikologiya” ixtisaslaşmasının II kurs magistrantı Məmmədova Jalə

Mövzu: “Ekoloji çirklənmə şəraitində Medicago sativa L. bitkisinin morfoloji əlamətlərinin dəyişməsinin optimallaşdırılma imkanları”

Məruzəçi: “Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji monitorinq” ixtisaslaşmasının II kurs magistrantı Həmzəzadə Nigarə

 

İştirak etmək arzusunda olanlar

051-981-74-44 votsapına loginlərini göndərə bilər
Bookmark and Share