Biologiya Fakültəsi

ELAN

08/05/2021

18 may 2021-ci il tarixində saat 14:00-da BDU-nun Biologiya fakültəsinin “Zoologiya və fiziologiya” kafedrasında Microsoft Teams platforması üzərindən onlayn seminar keçiriləcək.

Mövzu 1: “Dəvəçi limanının zooplanktonunun növ tərkibi və miqdarca inkişafı”

Məruzəçi: “Onurğasızlar zoologiyası” ixtisaslaşmasının II kurs magistrantı Həşimova Ülviyyə

Mövzu 2: “Alma meyvəyeyəninin (Laspey­re­sia pomonella L.) bioekologiyası və bəzi fizioloji xüsusiyyətləri”

Məruzəçi: “Entomologiya” ixtisaslaşmasının II kurs magistrantı Nəbiyeva Fidan

 

Mövzu 3: “Şabran rayonunun alma ağaclarının zərərvericiləri və onların entomofaqları”

Məruzəçi: “Entomologiya” ixtisaslaşmasının II kurs magistrantı Xanışova Pərvanə

 

İştirak etmək arzusunda olanlar 051-981-74-44 WhatsAppına loginlərini göndərə bilər

Bookmark and Share