Biologiya Fakültəsi

ELAN

25/01/2021

ELAN

15 Fevral 2021-ci il tarixində saat 15.00-da Biologiya fakültəsinnin  doktorantı  Pakistan vətəndaşı

Shoaib Muhammadin 2414.01-Mikrobiologiya ixtisasında

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün

“Funksional əvəzli sikloheksan birləşmələrinin antimikrob aktivliyi”

adlı dissertasiyasının TEAMS platforması üzərində onlayn ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

İştirak etmək üçün loginləri +99450 373 10 70 nömrənin "WhatsApp" hesabına göndərə bilərsiz.

Bookmark and Share