Biologiya Fakültəsi

ELAN

29/10/2021

Elmi Kitabxana oxucularının informasiya tələbatını ödəmək məqsədilə beynəlxalq məlumat bazalarından istifadəni təqdim edir. Ödənişli məlumat bazalarından istifadə yalnız UNİVERSİTET ərazisində açıq və ödənişsizdir. "Open Access" resurslarından istifadə isə uzaq məsafədən istənilən iş yerindən həyata keçirilə bilər.

Bookmark and Share