Biologiya Fakültəsi

Respublika elmi konfrans materialları işıq üzü gördü

05/04/2010

Görkəmli dövlət və ictimai xadim, akademik Abdulla Qarayevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları çapdan çıxmışdır. Konfrans materiallarında 250-ə qədər elmi əsər çap olunmuşdur. Müəlliflər arasında respublikamızın tanınmış alimlərinin, gənc tədqiqatçıların, aspirant və magistrların işləri ilə tanış olmaq olar.

Bookmark and Share