Biologiya Fakültəsi

Planetimizdə ekoloji tarazlıq

08/05/2010

Biologiya fakultəsinin III kurs tələbələrinin təşəbbüsü ilə "Planetimizdə ekoloji tarazlıq" mövzüsunda diskussiya keçirilmişdir. Diskussiya və debatlarda biologiya, kimya və coğrafiya fakültələrinin tələbələri və müəllimləri iştirak etmişlər. Diskussiya və debatlarda ekologiyanın qlobal problemlərinə dair maraqlı məlumatlar verilmiş, əyani şəkildə nümayiş etdirilmişdir.

Bookmark and Share