Biologiya Fakültəsi

Respublika Elmi Konfransı

18/03/2011

2011-ci ilin aprel ayının 29-da Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsində "Müasir biologiyanın nəzəri və tətbiqi problemləri" mövzusunda Respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir.

Konfransda iştirak etmək üçün  materiallar 2011-ci il aprel ayının 5-nə kimi təşkilat komitəsinə təqdim olunmalıdır.

Təqdim olunacaq materiallar aşağıdakı tələblərə uyğun tərtib olunmalıdır: materiallar 2 nüsxə Microsoft Word proqramında yığılmış A-4 formatlı kağızda 14 şrift ilə, 1,5 intervalda Times New Roman şriftlə çap olunmalıdır. Materiallar azərbaycan, rus və ingilis dillərində tərtib oluna bilər.

Bakı şəhəri - Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi

Otaq 250, əlaqə telefonu 439-06-13

 

 

 

Bookmark and Share