Biologiya Fakültəsi

YENİ TƏDRİS İLİNİN İLK ÇIXIŞI

24/11/2017

Hər il müxtəlif mövzuların Elmi müzakirəsini hazırlayan Tələbə Elmi Cəmiyyətinin nümayəndələri, bu tədris ilinə də yeni müzakirə mövzularıyla qayıdıblar. İlki 01.12.2017-ci ildə keçırıləcək Elmi müzakirəyə hər bir kəs dəvətlidir.
3D Organ Printing

Bookmark and Share