Biologiya Fakültəsi

Xəbərlər

ELAN
09/05/2022

19 may 2022-ci il, saat 13:00-da Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsində AYNURƏ RAFİQ qızı CƏLİLOVANIN dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

| Ətraflı


ŞƏHİD AİLƏLƏRİ ZİYARƏT EDİLDİ
09/05/2022

ŞƏHİD AİLƏLƏRİ ZİYARƏT EDİLDİ| Ətraflı


BDU-DA RƏSM SƏRGİSİ KEÇİRİLİB
06/05/2022

BDU-DA RƏSM SƏRGİSİ KEÇİRİLİB| Ətraflı


ELAN
05/05/2022

2022-ci il oktyabr ayının 13-14 tarixlərində Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsində müasir biologiyada son illərdə əldə olunmuş nailiyyətlərin müzakirəsinə həsr olunacaq “Biologiyada elmi nailiyyətlər və çağırışlar” mövzusunda XI Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcəkdir.

| Ətraflı


LERİK VƏ LƏNKƏRAN RAYONLARINA SƏFƏR
03/05/2022

LERİK VƏ LƏNKƏRAN RAYONLARINA SƏFƏR


| Ətraflı


RAMAZAN BAYRAMINDA UŞAQ SIĞINACAĞI ZİYARƏT OLUNUB
02/05/2022

RAMAZAN BAYRAMINDA UŞAQ SIĞINACAĞI ZİYARƏT OLUNUB| Ətraflı


ELAN
30/04/2022

“ULTRASƏS DALĞALARININ VƏ MAKROLAKTON BİRLƏŞMƏLƏRİN HÜCEYRƏ VƏ LİPİD MEMBRANLARIN DAVAMLILIĞI VƏ KEÇİRİCİLİYİNƏ TƏSİR MEXANİZMLƏRİ” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək


| Ətraflı


BİOLOGİYA FAKÜLTƏSİNİN TƏLƏBƏLƏRİNİN “VARVARA-BALIQ ASC” ZAVODUNDA İSTEHSALAT TƏCRÜBƏSİ
30/04/2022

Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin tələbələri Zoologiya və Fiziologiya kafedrasının dosenti Çingiz Məmmədovun  rəhbərliyi ilə Yevlax rayonunun Varvara kəndində fəaliyyət göstərən “Varvara-Balıq ASC” nərəbalıq yetişdirmə təsərrüfatında istehsalat təcrübəsi keçiblər.

| Ətraflı


THE LANCET JURNALINDA MƏQALƏ DƏRC OLUNUB
27/04/2022

THE LANCET JURNALINDA MƏQALƏ DƏRC OLUNUB
| Ətraflı


Azərbaycanda qızılquşkimilərin məskunlaşması və müasir vəziyyəti adlı elmi seminar
26/04/2022

Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsində 26 aprel 2022-ci il tarixində elmi seminar keçirildi.| Ətraflı


ELAN
25/04/2022

Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsində 26 aprel 2022-ci il tarixində saat 14:00-da 445 saylı auditoriyada elmi seminar keçiriləcək.

| Ətraflı


IV kurs tələbələri istehsalat təcrübəsində
22/04/2022

Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin “Su bioehtiyatları və akvabitkilər” ixtisası üzrə təhsil alan IV kurs tələbələri“Zoologiya və Fiziologiya” kafedrasının dosenti Çingiz Məmmədovun rəhbərliyi ilə istehsalat təcrübəsi keçiblər.
| Ətraflı


“NARKOMANİYAYA YOX DEYƏK!” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLDİ
19/04/2022

18 aprel 2022-ci il tarixində  Biologiya, Sosial elmlər və psixologiya və Kimya fa­kül­­tələrinin birgə təşkilatçılığı ilə “Narkomaniyaya YOX deyək!” mövzu­sun­da tədbir keçirilib

| Ətraflı


ELAN
18/04/2022

“HAMİLƏLİYİN GEDİŞİNİ AĞIRLAŞDIRAN TORCH İNFEKSİYALAR ZAMANI BƏZİ ANTİMİKROB PEPTİDLƏRİN VƏ SİTOKİNLƏRİN TƏDQİQİ” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi

| Ətraflı


Bakı Dövlət Universitetinin 4-cü kurs tələbələrinin istehsalat təcrübəsi başa çatıb
18/04/2022

Bakı Dövlət Universitetinin 4-cü kurs tələbələrinin AMEA-nın Molekulyar biologiya və biotexnologiyalar institutunda istehsalat təcrübəsi başa çatıb.

| Ətraflı


PLASTİK TULLANTILARIN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİ
15/04/2022

15 aprel 2022-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə “Plastik tullantıların ətraf mühitə təsiri” mövzusunda elmi seminar keçirilib.

| Ətraflı


FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLDİ
13/04/2022

AZƏRBAYCAN ÇAYLARININ MAKROZOOBENTOSUNUN NÖV MÜXTƏLİFLİYİNİN MÜZAKİRƏSİ


| Ətraflı


BÖYÜK ZƏFƏRİN BAŞLANĞICI - APREL DÖYÜŞLƏRİ
12/04/2022

12.04.2022 ci il  tarixində Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsi Tələbə Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə "Böyük Zəfərin başlanğıcı- Aprel döyüşləri" adlı tədbir keçirilmişdir.
| Ətraflı


ELAN
09/04/2022

12 APREL 2022-Cİ İL TARİXDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLƏCƏK

| Ətraflı


BİOLOGİYA FAKÜLTƏSİNDƏ TƏLİM KEÇİRİLİB
08/04/2022

Bakı Dövlət Universiteti Biologiya fakültəsi Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin təşəbbüsü ilə "Etik davranışlar" mövzusunda təlim keçirilib.


| Ətraflı


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |